Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Opplæring i helse- og oppvekstfag skal medvirke til å  dekke behovet for kompetanse innen oppvekstsektoren og helse- og sosialtjenestene i samfunnet.
På HS kan du velge å utanne deg til mellom annet:

  • ambulansearbeider
  • barne-og ungdomsarbeider
  • apotektekniker
  • fotterapeut
  • helsefagarbeider
  • hudpleier
  • ortopeditekniker
  • tannhelsesekretær.


Vg. 1 Helse- og oppvekstfag.

Her lærer du hvordan vi kan ta vare på helsa og unngå sykdom, å kommunisere og samhandle med ulike grupper av mennesker i samfunnet, og å ta medansvar og yte god service, vise respekt og toleranse.

Elevene lager fødselsdagskort sammen med brukerne på dagsenteret i Singsås.

 

Programfagene er : Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og yrkesutøvelse.
Opplæringa er både teoretisk og praktisk.

 

Stell av hender er også populært!

Livsgledeaktiviteter i Midtre Gauldal kommune høsten 2012.

I høst har Livsgledegruppen ved Gauldal videregående skole hatt Livsglede- aktiviteter på Helsesenteret på Støren, og på dagtilbudene i Singsås og i Soknedal.

Ca. to ganger i måneden fra september, har ei gruppe elever vært på de ulike avdelingene på sykehjemmet og hatt bowling, ball- og ballong-aktiviteter. De har hjulpet til ved formiddagskaffen og pratet og sunget med beboerne. Noen beboere har ønsket å gå tur, og da har elevene vært med.

Fra oktober har ei gruppe elever hver torsdag hatt tilsvarende aktiviteter på dagtilbudene i kommunen. De har også servert egne muffins og stekt vafler til formiddagskaffen, og hatt litt underholdning.

Elevene har også bistått på Eldres dag i regi av Ordfører og Den Kulturelle spaserstokken.

Nå er elevene i gang å planlegge advents- og juleaktiviteter som skal gjennomføres i desember.

Elevene er alltid velkomne og blir satt pris på av både beboere og ansatte.

 

 

Underholdning og utdeling av selvlagede julekort til alle brukere av sykehjemmet og dagtilbudene i kommunen.

 

Vg. 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Opplæringa på Barne- og ungdom skal gi elevene grunnlag for å velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeidet med barn og unge i alderen 0 - 18 år.

Videre skal opplæringa rettes mot arbeid i barnehage, skole og SFO, og mot ulike fritidstilbud.

Opplæringa skal være praksisnær og tverrfaglig, og den skal danne grunnlag for videre opplæring som barne- og ungdomsarbeider.

Programfagene er : Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og yrkesutøvelse.

Helse- og oppvekstfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag har felles lærere. Vi har derfor en del felles læringsaktiviteter gjennom skoleåret, for eksempel turer, skoleovernatting og feiring av høytider.

Etikkprosjekt. Tema Menneskeverd - tur til Falstad.

 


Roar S. Sæther Andresen
Sist oppdatert: onsdag 8. august 2012
Utskriftsvennlig versjon