Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Opplæring i helse- og oppvekstfag skal medvirke til å  dekke behovet for kompetanse innen oppvekstsektoren og helse- og sosialtjenestene i samfunnet.
På HS kan du velge å utanne deg til mellom annet:

  • ambulansearbeider
  • barne-og ungdomsarbeider
  • apotektekniker
  • fotterapeut
  • helsefagarbeider
  • hudpleier
  • ortopeditekniker
  • tannhelsesekretær.


Vg. 1 Helse- og oppvekstfag.

Her lærer du hvordan vi kan ta vare på helsa og unngå sykdom, å kommunisere og samhandle med ulike grupper av mennesker i samfunnet, og å ta medansvar og yte god service, vise respekt og toleranse.

Programfagene er : Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og yrkesutøvelse.
Opplæringa er både teoretisk og praktisk.

 

Vg. 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Opplæringa på Barne- og ungdom skal gi elevene grunnlag for å velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeidet med barn og unge i alderen 0 - 18 år.

Videre skal opplæringa rettes mot arbeid i barnehage, skole og SFO, og mot ulike fritidstilbud.

Opplæringa skal være praksisnær og tverrfaglig, og den skal danne grunnlag for videre opplæring som barne- og ungdomsarbeider.

Programfagene er : Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og yrkesutøvelse.

Helse- og oppvekstfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag har felles lærere. Vi har derfor en del felles læringsaktiviteter gjennom skoleåret, for eksempel turer, skoleovernatting og feiring av høytider.

 


Thomas Korsgat
Sist oppdatert: fredag 6. mai 2016
Utskriftsvennlig versjon