Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Arkiv > Skoleskyss 2016/2017

Skoleskyss 2016/2017

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som skal tas i bruk i forbindelse med søknad om skoleskyss - skoleåret 2016/2017. Skoleskyssportalen finner dere på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss. Skoleskyssportalen skal nå være åpen for søknader.

Avstandsskyss (det vil si når avstanden mellom skole og bosted er minst 6 km)
Foresatte til elever under 18 år eller elever som er fylt 18 år søker om avstandsskyss. Dere vil motta en kvittering på den e-postadressen dere oppga i søknadsskjema, som bekreftelse på innsendt søknad.

Søknad om skyss på bakgrunn av legeattest
Foresatte til elever under 18 år eller elever som er fylt 18 år og som søker om skyss med bakgrunn i legeattest gjør følgende: 

  • Søker om drosjeskyss via skoleskyssportalen.
  • Sender legeattest pr. post til Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim. (Krav til innhold i en legeattest: må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil, drosje) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen samt angi nødvendig skyssperiode).

    Dere vil motta en kvittering på den e-postadressen dere oppga i søknadsskjema, som bekreftelse på innsendt søknad.

Delt bosted
Foresatte som har delt daglig omsorg får ikke behandlet søknaden før begge foreldre har bekreftet botidsfordelingen. (Med begrepet delt daglig omsorg forutsettes at eleven bor tilnærmet like mye hos begge foreldre. Likeledes må det være en forutsigbarhet i hvor eleven bor slik at det er mulig å planlegge en skyss, eksempelvis annen hver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene.)

Det er ikke et krav om tilnærmet lik botid hos begge foreldre når det søkes om skyss med bakgrunn i legeattest.

Søknadsfrist: så snart som mulig etter du har fått svar på hvor du er kommet inn på skole.

Spørsmål om skoleskyssordningen kan sendes på e-post til: .


Marius Meldal
Sist oppdatert: tirsdag 28. juni 2016
Utskriftsvennlig versjon